ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІСТ., ЛІЦЕЙ «УСПІХ» НА 2011-2015 РОКИ.


Основною метою інноваційного розвитку школи є створення організаційно-педагогічного середовища,що забезпечує становлення здорової,  інформаційно грамотної , гуманістично орієнтованої особистості, якій притаманне почуття власної гідності, яка володіє комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для інтеграції в навколишній світ і успішної реалізації професійних планів.


Модель інноваційного розвитку школи передбачає реалізації ряду освітніх проектів:

«Випускник завтрашнього дня». (Удосконалення моделі випускника як орієнтира навчально-виховної діяльності у перспективі.)

«Вибір успішної професії» до 2014 року

«Школа успіху» до 2017 року

«Вдосконалення інформаційно-комунікаційної культури вчителя» (методичний проект)

«Здоров’яформуюча  політика школи» (Формування : медико-валеологічної служби та комплексу оцінки  та корекції здоров*я: медичний кабінет,фітобар,стоматологічний кабінет,спортивно-культурний комплекс,програми лікувальної фізкультури та відео тренінги; інформаційно-методичної служби : вчителі інформатики та мережевий адміністратор об’єднані в інформаційне агентство; соціально-психологічної служби , що об*єднає психолога, соціального педагога та дефектолога(на засадах надання платних послуг), створення кімнати функціональної діагностики, кабінету тренінгів та корекційно-розвивальних ігор. Забезпечення інклюзивної освіти.)

«Громадсько-активна школа» (Демократизація процесу управління , навчання та виховання; партнерство школи та місцевої громади;волонтерство; строрення наглядової ради та благодійного фонду).

«Школа інформаційних технологій» ( Ліцензування професійного навчання операторів ПК; розширення мережі спецкурсів та факультативів в напрямку телекомунікацій).

Навчальними планами передбачено  впровадження профільного навчання ( 1 клас – правовий,2 класи  - інформаційний профіль з варіативними спецкурсами , допрофільне навчання з7,8 класів відповідно).
Перспективна мережа класів формується відповідно до обліку  дітей мікрорайону школи та плану відбору здібних та обдарованих дітей.

Передбачено надання платних освітніх послуг по випереджальному розвитку дітей 5 років шляхом формування групи раннього розвитку з короткочасним перебуванням в закладі.(2011р)

Розпочато роботу по створенню «Музею інформації» та розширенню експозиції музею «Берегиня», розширення зали державотворення через створення експозиції « Міське самоврядування».( 2011 р)

Планується розширення дидактичної , лабораторної , демонстраційної бази.

Директор                                                                                                  І.М.Зайонц