Читання - це віконце, через яке діти бачать, пізнають світ і самих себе.
 В. Сухомлинський

Мета та завдання

Створення сприятливих і комфортних умов для організації навчально-виховного процесу, розвитку комплексного навчально-методичного забезпечення предметів. Створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм популяризації книги, реклама бібліотеки, а також послуг, які пропонує бібліотека. Удосконалення системи організації відкритого доступу читача до різноманітних джерел інформації. Повноцінне задоволення потреб учасників навчально-виховного процесу в навчальній, довідковий і науково-популярній літературі, забезпечення її різноманітності. Удосконалення системи робити шкільної бібліотеки в напрямі використання інформаційних технологій, роботи з електронними носіями інформації. Своєчасне надання учням і вчителям доступу до потрібної інформації, удосконалення досвіду під час аналізу інформаційних потреб, задоволення освітніх індивідуальних запитів, інтересів. Проведення заходів із залученням літератури, що сприяє збагаченню життєвого досвіду учнів і передачі культурних цінностей. Співпраця з учителями у формуванні системного підходу до роботи з інформацією з їхніх предметів, щоби з перших років навчання у школі пошук і використання ІР-технологій стали повсякденною практикою в житті кожного учня. Допомога учителям та учням у ознайомленні з кращими друкованими й аудіовізуальними матеріалами з усіх галузей знань. Спільна робота учнів і вчителів у проведенні класних заходів із застосуванням різних носіїв інформації; уроків - із використанням ресурсів центру.

 

В нашій бібліотеці ви можете:

- Користуватись абонементом та читальним залом.
- Підготувати реферат, цікаве повідомлення.
- Взяти участь у всіх заходах, що проводить бібліотека.
- Стати членом ради бібліотеки.
- Стати абонентом індивідуальної інформації.
АБОНЕМЕНТ надає право брати книги додому строком на 14 днів.

У ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ ДО ВАШИХ ПОСЛУГ

- Комп’ютер з ІНТЕРНЕТ послугами
- Мультимедійні матеріали
- Інтернет-ресурси для учнів, вчителів, батьків
- Періодичні видання
- Довідкова література
- Система каталогів і картотек:
- Алфавітний каталог
- Систематичний каталог
- Тематична картотека статей
- Електронний каталог
- Електронна тематична  картотека статей

 

 

Правила користування бібліотекою НВК "СЗОШ I-IIIст., ліцей "Успіх"

І. Порядок користування абонементом та читальним залом бібліотеки.

1. Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі
2. Учні школи записуються до бібліотеки в груповому (класи), або в індивідуальному порядку за списками. Вчителі, батьки та співробітники - за паспортами.
3. Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 30 днів. Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше 5 екземплярів.
4. Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов’язковою перереєстрацією наприкінці року.
5. У разі необхідності, термін використання може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.
6. Періодичні видання видаються вчителям предметникам терміном на 15 днів.
7. Періодичні видання видаються учням лише в читальному залі.
8. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.
9. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії, видаються лише в читальному залі.

ІІ. Права, обов’язки та відповідальність користувачів.

Користувач має право:
1. Безкоштовно користуватись бібліотечно-інформаційними послугами.
2. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та доступу до нього.
3. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи з фонду бібліотеки, користуватися послугами медіатеки
4. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).
5. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.
6. Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.
7. Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.

 

 

Користувач зобов’язаний:
1. Дотримуватись правил користування бібліотекою.
2. У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.
3. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.
4. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.
5. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.
6. У разі вибуття з школи повернути до бібліотеки документи, що зафіксовано за користувачем.

Відповідальність користувачів:
1. У разі втрати, або пошкодження документів з фонду бібліотеки, користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести кратне відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.
2. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.


Організаційні заходи з реалізації проекту

Реклама бібліотеки:

 • візитка;
 • буклет «Азбука бібліотеки»;
 • альбом «Історія шкільної бібліотеки»;
 • конкурс стіннівок «Наша шкільна бібліотека»;
 • путівник «Як знайти дорогу до книги».

Систематизація фонду за тематичними інформаційними блоками:

 • «Наука виграє, коли її крила розкуті фантазією»;
 • «У природу з добром іди»;
 • «Звичне та незвичне»;
 • «Здоров'я людини - щастя»;
 • «Поетова слава над світом»;
 • «Дзвони минулого - шляхи майбутнього»;
 • «Стати людиною, бути людиною, разом із народом своїм, Україною!»;
 • «У нове століття з новою освітою»;
 • «Мистецтво - чарівне вікно у світ»;
 • «Материнська ніжна мово!»;
 • «Будемо щасливі та вдячні рідній землі»;
 • «Книги, які знають усе».

Організація напрямів роботи бібліотеки:

 • створення та вдосконалення ДБА бібліотеки;
 • вивчення читацьких інтересів;
 • робота з бібліотечним фондом;
 • виховання культури читання;
 • краєзнавча робота;
 • популяризація літератури;
 • інформаційний сервіс.