Робота з учнівським колективом:1) максимально повне задоволення потреб і запитів:

 • індивідуальні бесіди;
 • анкетування;
 • картотеки виконаних тематичних і фактографічних довідок;
 • картотеки незадоволеного попиту;
 • інформація попереднього замовлення «У вас - питання, у нас - відповідь»;
 • аналіз читацьких формулярів;
 • ознайомлення з навчальними планами та програми;

2) інформування учнівського колективу:

 • рекомендаційні покажчики;
 • групові рекомендаційні списки;
 • індивідуальні рекомендаційні списки;
 • інформаційні куточки;
 • дайджести;
 • інформаційна підтримка предметних тижнів;
 • популяризація періодичних видань;
 • тематичні картотеки;
 • виставки;

3) інформування педагогічного колективу:

 • індивідуальне інформування адміністрації, керівників методичних об'єднань;
 • дні інформації;
 • інформаційний вісник;
 • огляди нових надходжень;
 • тематичні добірки «Я іду на урок...»;
 • виставки надходжень;
 • інформаційно-методичний куточок.

Формування основ інформаційної культури:

 • інтегровані уроки (спільна робота з учителями-предметникками);
 • виховні години (спільна робота з класними керівниками);
 • курс за вибором «Основи інформаційної культури» (10-й клас);
 • бібліотечні уроки (1-3-й класи, 5-9-й класи);
 • бібліографічний куточок «Бібліографія - ключ у країну знань»;
 • інформаційні вітрини;
 • самостійна робота учнів у читальному залі шкільної бібліотеки.

Поповнення бібліотечного фонду:

 • передплата за рахунок державного бюджету;
 • обмінні фонди з Парламентською та освітянською бібліотекою;
 • акція «Подаруй бібліотеці книгу»;
 • акція «Юним читачам від випускників»;
 • клуб цікавих зустрічей;
 • співпраця з міською літературною студією «Криниця» та видавництвом «Українська ідея»;
 • спонсорська допомога;
 • розробка тематичних папок-досьє.

Перспектива

1) Повноцінне задоволення інформаційних потреб учнів, доповнення шкільної бібліотеки нетрадиційними бібліотечними послугами:

 • виготовлення ксерокопій;
 • доставка оригіналів і копій документів користувачам;
 • виставки реферативних журналів;
 • інформація про бібліотечні фонди через мережу Інтернет;
 • видача абонентам аудіо-, відеодокументів.

2) Генералізація інформаційної функції шкільної бібліотеки, інформатизація її структурних елементів, організація роботи з позиції соціально-етичного маркетингу.
3) Розробка нової концепції діяльності шкільної бібліотеки, перетворення її на шкільний бібліотечно-інформаційний центр:

 • центр інформаційної інфраструктури школи;
 • базу для різноманітної післяурочної роботи учнів і учителів;
 • осередок самоосвітнього та суспільного життя мікрорайону.

4) Створення умов для широкої комунікації між учнями та вчителями різних шкіл, науковими центрами й установами.